Sävsjös Parker

Stefan Lagerqvist har under ett tjugotal år byggt upp och utvecklat Sävsjös parker. Parkerna och sättet att arbeta på, har rönt ett stort intresse både hos allmänhet och branschfolk De som spelat tidigare pa Unibet kommer att kanna igen casino online Casino Red eftersom detta var den enda casinolobby som bolaget erbjod fram till 2012. över hela landet.

Grönytorna har flyttas ut i gatumiljön, till platser casino online där folk vistas i stället best online casino för att förpassas till särskilda parker. 1997 och 2004 belönades Stefan för arbetet med parkerna av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare. Även 2008 blev Stefan prisbelönad då av Sven A Hermelins minnesfond som utdelas av Föreningen för dendrologi och parkvård.

Refugplantering Sävsjö Vrigstad Centrum